Promink neemt uw zorgen uit handen en regelt alles!


Inleiding
Veel verzorginghuizen hanteren, met betrekking tot ontruiming van een appartement, de richtlijnen dat het ontruimen van een appartement binnen 2 dagen (= 48) uur is afgerond.

Door persoonlijke omstandigheden is het mogelijk dat een cliënt op zeer korte termijn het appartement moet verlaten.
Maar ook na het overlijden van een dierbare zou u graag de aandacht graag even op iets anders willen richten dan het zo snel mogelijk opruimen van het achtergebleven appartement.


Verhuizen is emotie
Promink biedt daarom een compleet arrangement aan om het appartement, binnen de afgesproken periode met de opdrachtgever,
leeg en veegschoon op te leveren, zodat u hier geen zorgen over heeft.
U kunt uw aandacht richten op uw eigen of andere problemen en zorgen.

Om u en uw naasten zoveel mogelijk op een efficiënte manier te bedienen heeft Promink de krach-ten gebundeld met collega ondernemers. Allen hebben affiniteit met de zorg  en begrip voor uw situatie. Aangezien Promink voor kwaliteit gaat, wordt er zorgvuldig en discreet met de cliënt, het appartement en de inventaris omgegaan.
Promink werkt onder anderen samen met Dijkstra Transport en Verhuizingen, de Kringloopwinkel Samsam, Kolibri totaal interieur en de Ouderen Winkel.


Verhuizen is een vak
Als de datum van oplevering is vastgesteld wordt de familie in de gelegenheid gesteld om de inventaris mee te nemen; het bruikbare restant gaat naar de kringloop.

Dat wat daarna nog over-blijft wordt in dozen verpakt en door Dijkstra transport naar de afvalverwerking gebracht.

Chemisch afval en glas wordt gescheiden afgevoerd.

De wanden worden spijkervrij gemaakt en de vloer-bedekking indien gewenst verwijderd.

Promink organiseert en coördineert de werkzaamheden met u en de samenwerkende partijen.
Promink is uw aanspreekpunt voor alle vragen en verzoeken.
De kosten worden bepaald door de intensiteit van de werkzaamheden. De samenwerkende partijen brengen zelf een offerte naar u uit.
De factuur gaat naar de opdrachtgever.
Het akkoord moet altijd schriftelijk bevestigd worden.
Voor  de afvalverwerking van dat wat overblijft wordt een prijs per kilogram gehanteerd.


Dienstverlening
Promink en haar partners hebben de wens om u zoveel als mogelijk bij te staan. Kwaliteit met zorg en aandacht zijn de speerpunten van onze dienstverlening. Wij hopen u hiermee van dienst te kunnen zijn en u op deze manier te ontlasten in een toch al moeilijke periode waarin u of uw cliënt zich bevindt.

Voor vragen of een passende offerte kunt u ook bellen met Promink:
Minke van Thiel, telefoon 035-7721052 of mobiel 0620017656.